1. صفحه نخست
 2. آیین نامه کتابخانه ها

آیین نامه کتابخانه ها

 

آیین نامه کتابخانه­ های دانشگاه شیراز 1395

 

 مقدمه:

این آیین نامه به منظور ایجاد نظم و هماهنگی در­ ارائه خدمات به کلیه مراجعان به کتابخانه شامل اساتید، دانشجویان، کارکنان و سایر افراد و استفاده بهتر  از منابع کتابخانه مرکزی و سایر کتابخانه های دانشگاه شیراز با اهداف آموزشی و پژوهشی تدوین شده است.

 ماده 1- جامعه استفاده کننده از کتابخانه­های دانشگاه شیراز

   گروه 1  - اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه شیراز (رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی )

   گروه 2- دانشجویان دانشگاه شیراز (در کلیه مقاطع تحصیلی و دوره های مختلف اعم از روزانه، شبانه، مجازی، بین­الملل ) و استفاده کنند گان از طرح غدیر؛

  گروه 3 – اساتید مدعو (اساتیدی که برای مدت معینی از سایر دانشگاهها جهت تدریس به دانشگاه شیراز معرفی   می­شوند)؛

  گروه 4- اساتید و کارمندان بازنشسته دانشگاه شیراز؛

  گروه 5- افراد حقوقی (سایر سازمانها ، نهادها و ادارات دولتی و غیر دولتی) به غیر از گروههای فوق ­الذکر ؛

  گروه 6- افراد حقیقی( اشخاص) و سایر موارد با صلاحدید ریاست کتابخانه؛

  گروه 7- فارغ التحصیلان عضو انجمن دانش آموختگان دانشگاه شیراز؛

 

ماده 2-  مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام و عضویت

 1. -    ارائه کارت شناسایی معتبر  
 2. -    ارائه معرفی نامه معتبر از سازمان یا نهاد وابسته ( برای گروه های3 و 5 تا 7)
 3. -    پرداخت حق عضویت ( برای گروه های 5تا 7)
 4. -    تکمیل برگه عضویت (برای گروه های 5تا 7)
 5. -    تکمیل برگه تعهد نامه ( برای گروه های 5 تا 7)
 6. -     تصویر مدارک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتر )برای افراد فارغ التحصیل دانشگاه شیراز )
 7. -    عکس 4*3 به صورت دیجیتال

 

 

ماده3- شرایط  استفاده کنند گان از کتابخانه

1 عضویت در کتابخانه با ارائه کارت شناسایی معتبر و احراز هویت امکان پذیر می باشد.

تبصره 1- اولویت استفاده با گروه های 1 تا 3 ماده 1 می باشد.

2-  گروه های شاغل 1 و 3 از ماده 1 که مایلند از منابع کتابخانه های سایر دانشکده ها بهره بگیرند ، با ارائه معرفی نامه و ضمانت  عودت منابع  از جانب رییس واحد یا دانشکده  می توانند از خدمات کتابخانه مورد نظر استفاده نمایند.

تبصره 2- امانت کتاب برای افراد شرکتی تنها  با  ضمانت رییس شرکت مربوطه امکان پذیر است .

3- گروه 4 از ماده 1 موظفند جهت امانت کتاب به منظور تضمین بازگشت، ارائه کارت شناسایی معتبر و فرم ضمانت نامه توسط یکی از اعضای هیات علمی، کارکنان شاغل رسمی یا پیمانی دانشگاه شیراز را تکمیل نمایند.

تبصره 1-  در صورت عدم ارائه ضمانت نامه، فرد بازنشسته موظف است چکی به مبلغ حداقل ده میلیون ریال به کتابخانه جهت امانت کتاب تحویل دهد.

4 – گروه های 5 تا 7 موظفند بر اساس دستور العمل استفاده افراد ( حقوقی و حقیقی) از کتابخانه های دانشگاه شیراز عمل نمایند.

تبصره 1- استفاده موردی از منابع کتابخانه با پرداخت هزینه و کارت شناسایی معتبر امکان پذیر می باشد و  بهره گیری از منابع صرفاً در محل کتابخانه انجام می گیرد.

تبصره 2- اولویت استفاده از امکانات سالن مطالعه هر دانشکده مربوط به اعضای هیأت علمی و دانشجویان و کارکنان همان دانشکده می­باشد.

تبصره 3 مراجعان از هر یک از گروههای مذکور باید کارت عضویت خود جهت استفاده از امکانات کتابخانه را به همراه داشته باشد. در غیر این صورت ارائه خدمات مقدور نیست.

 

ماده 4 - هزینه حق عضویت در کتابخانه های دانشگاه شیراز

گروه 1 تا 4

رایگان

گروه 5 و 6

مطابق  دستور العمل استفاده افراد (حقیقی و حقوقی) از کتابخانه های دانشگاه شیراز

گروه  7

با ارائه معرفی نامه از انجمن دانش آموختگان دانشگاه شیراز مشمول  50 درصد تخفیف حق عضویت می شوند

 

 

 

 

     

ماده 5 تعداد و مدت امانت کتاب برای گروه های مختلف

استفاده کننده

تعداد منابع

مدت امانت

اعضاء هیأت علمی

15کتاب

90 روز

 دانشجویان دکترا

10 کتاب

30 روز

 دانشجویان کارشناسی ارشد

7 کتاب

30 روز

 اساتید حق التدریس

5 کتاب

60 روز

 دانشجویان کارشناسی

5 کتاب

15 روز

 دانشجویان کاردانی

5 کتاب

15 روز

 کارمندان دانشگاه

5 کتاب

15 روز

 گروه 5 و 6 و 7

طبق ‌دستور العمل استفاده افراد (حقیقی و حقوقی)

-

 

تبصره 1- در موارد خاص افزایش مدت امانت تنها با موافقت رییس کتابخانه امکان پذیر است .

 

ماده 6 منابعی که به امانت داده نمی شوند و استفاده از آنها تنها در محل کتابخانه امکان پذیر است.

1 - کتابهای مرجع

2- پایان نامه­های تحصیلات تکمیلی

3 - نشریات ادواری

4 -کتابهای خطی، نایاب، چاپ سنگی، نفیس و گرانبها

5 - مواد سمعی و بصری و نرم­افزارها

تبصره 1 - کپی و یا اسکن منابع، نشریات، کتابهای مرجع، مواد سمعی و بصری و نرم­افزارها در محل کتابخانه و با پرداخت هزینه بلامانع است.

تبصره 2 کپی گرفتن از پایان ­نامه­های تحصیلی ممنوع است (به استثنای  حداکثر 15 صفحه از متن،  به علاوه  فهرست مندرجات، چکیده، فهرست منابع و پرسشنامه )

تبصره 3- استفاده از منابع بند 4 تنها با موافقت رییس کتابخانه و پرداخت هزینه متناسب با ارزش گذاری نسخه امکان پذیر خواهد بود. در ارتباط با نسخ خطی فقط نسخه دیجیتالی در اختیار متقاضی قرار داده می شود.

 

ماده 7- مقررات امانت کتابهای ذخیره ( کتابهایی مانند جزوات و کتابهای درسی که بنا به توصیه اساتید و یا به تشخیص کتابخانه در بخش ذخیره قرار می گیرند)

  1-  در هر نوبت تنها یک کتاب امانت داده می شود.

  2- کتابها و جزوات ذخیره در طول روز به مدت 3 ساعت برای استفاده در محل کتابخانه امانت داده              می شوند و در صورت عدم نیاز سایرین به آن منابع مدت زمان  قابل تمدید خواهد بود. 

  3- کتابهای ذخیره برای استفاده شبانه از 30 دقیقه قبل از تعطیلی کتابخانه تا شروع اولین ساعت روز کاری بعد به امانت داده می­شوند.

 

ماده 8- روش امانت و بازگشت کتابها

1- برای امانت گرفتن کتاب، عضو موظف است با ارائه کارت شناسایی معتبر به کتابخانه مراجعه کند و شخصاً کتاب را به امانت بگیرد.

تبصره 1 اعضای هیات علمی می توانند با صلاحدید رییس کتابخانه با نامه رسمی، نماینده خود را به کتابخانه معرفی نمایند.

تبصره 2 - امانت گیرنده یا نماینده وی  که کتاب را باز می گرداند موظف است تا زمان حذف اطلاعات مربوط از نرم افزار کتابخانه در محل میز امانت حضور داشته باشد؛ در غیر این صورت،  مسئولیت هر گونه مشکل احتمالی به عهده  امانت گیرنده خواهد بود.

2- طرح امین : امانت بین کتابخانه های دانشگاه شیراز و سایر کتابخانه های دانشگاهی و تخصصی کشور در قالب دستور العمل "راهنمای طرح امین امانت بین کتابخانه ها " برای کتابخانه های عضو و پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران صورت می گیرد.

 

 

ماده 9- استفاده از بخش اطلاع رسانی ، پایگاههای اطلاعاتی و کتابخانه دیجیتال

 

جدول تعرفه ارائه خدمات بخش اطلاع رسانی و پایگاه های اطلاعاتی

-1 جستجو در پایگاه های اطلاعاتی و کتابخانه دیجیتال برای گروه های1 تا 4

رایگان

-2 جستجو در پایگاه های اطلاعاتی  و کتابخانه دیجیتال برای گروهای 5 تا 7

 

 •  هر یک ساعت استفاده 000/10ریال
 •  دانلود هر مقاله لاتین 000/15ریال
 •  دانلود هر مقاله فارسی 000/10ریال 
 •  دانلود هر کتاب 000/50ریال

3-  ضبط اطلاعات روی  DVD، CD و فلش برای همه گروه ها

 • مبلغ 000/10ریال

4-  چاپ اطلاعات برای همه گروه ها

 • هر صفحه یک رو500/1ریال
 • هر صفحه دو رو 000/2 ریال

5 -ارسالمقالهازطریقپستالکترونیک

 • هر مقاله 000/15 ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 10- جریمه دیر کرد

کتابهای در گردش

روزی 000/1 ریال

کتابهای در گردش در ایام امتحانات

روزی 000/2 ریال

جزوات و کتابهای رزرو و ذخیره

هر یک ساعت 500/1 ریال

جزوات و کتابهای رزرو و ذخیره در ایام امتحانات

هر یک ساعت  000/3 ریال

 

تبصره 1- برای افراد گروه های 5 تا 7 مطابق دستورالعمل استفاده افراد (حقیقی و حقوقی)

تبصره 2 اعضای محترم هیات علمی بایستی بر حسب مقررات پس از انقضای  مهلت امانت کتاب ، شخصا آن را به کتابخانه برگردانده و یا نسبت به تمدید آن اقدام نمایند. در غیر این صورت،  بعد از اتمام مهلت مقرر به صورت پیام و یا  نامه برای عضو هیات علمی مبلغ جریمه دیر کرد ارسال خواهد گردید. در صورت عدم بازگشت و تمدید کتاب و عدم پرداخت جریمه دیر کرد طی نامه ای به معاونت محترم پژوهشی  اعلام خواهد گردید تا مبلغ جریمه پس از کسر از محل اعتبارات پژوهشی عضو هیأت علمی به حساب درآمدهای اختصاصی کتابخانه ها واریز شود.

ماده11- جبران خسارت

1- استفاده کننده موظف است به هنگام امانت گرفتن یا استفاده از کتاب ها علاوه بر نگهداری صحیح از منبع، هر گونه نقص احتمالی را که در آنها مشاهده می کند بلافاصله  به مسئول مربوطه اعلام نماید؛ در غیر اینصورت مسئول جبران خسارت خواهد بود.

2-  قیمت کتاب مفقودی برای گروه های 1 تا 4 بر اساس آخرین قیمت­های روز منابع ، به علاوه مبلغ  000/50 ریال  برای هزینه آماده سازی است .

3- جبران خسارت برای گرو ه های 5 تا 7 مطابق  بندهای 4 تا 6 این آیین نامه به علاوه ماده 6  دستورالعمل استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین  می شود.

4 - در صورت عدم دسترسی به قیمت روز منابع یا عدم امکان تعیین آن،  به ازای هر صفحه مبلغ  000/2 ریال برای کتابهای فارسی و مبلغ  000/10ریال برای کتابهای لاتین اخذ خواهد شد.

5- در مورد سایر مواد کتابخانه ای ، معادل حداقل دو برابر قیمت روز با نظر کارشناسان مربوطه  به عنوان خسارت اخذ خواهد شد.

6- در مورد کتابهای نفیس و نایاب (فارسی ، لاتین  و ... ) تعیین ارزش کتاب و میزان خسارت وارده و سایر هزینه ها  مطابق نظر کارشناسی و تایید  رییس کتابخانه  خواهد بود.

7- چنانچه استفاده کننده در پایان مهلت مقرر (حداکثر دو هفته) ، نسبت به استرداد عین کتاب یا تامین خسارت تعیین شده اقدام ننماید ، کتابخانه از ارائه هر گونه خدمات به وی، به جز سالن مطالعه ، خودداری خواهد کرد.

 

ماده 12-  تسویه حساب

1 -کلیه جامعه استفاده کننده از کتابخانه های دانشگاه شیراز در پایان مدت  عضویت ملزم به تسویه حساب  با کتابخانه های مربوطه می باشند. علاوه بر این در صورت فارغ التحصیلی، انتقال، ماموریت تحصیلی، انصراف از تحصیل، مرخصی بدون حقوق، فرصت مطالعاتی، بازنشستگی، فوت  و پایان قرارداد، تفاهم نامه ها و ...  افراد موظف به تسویه حساب می باشند.

2 -کتابخانه ها می توانند بنا به ضرورت، با هماهنگی با معاون آموزشی دانشکده مربوطه، انتخاب واحد دانشجویانی را که به نحوی به هریک از کتابخانه های دانشگاه شیراز بدهی دارند، منوط به تسویه حساب با کتابخانه مربوطه  نمایند. منظور از تسویه حساب در این بند ، تسویه حساب دائمی نیست.

تبصره 1- برای اعضای هیات علمی معاونت پژوهشی ؛ برای کارمندان ؛ معاونت اداری و مالی (کارگزینی) و برای دانشجویان معاونت آموزشی دانشکده ها موظف به اجرای بندهای فوق هستند.

3- به هنگام تسویه حساب دائم با کتابخانه، بازگرداندن کارت عضویت کتابخانه الزامی است.

 

ماده 13- وجین منابع

کتابخانه ها می توانند جهت پویایی ، منابع  خود را پس از بررسی و مطالعه بر اساس موارد زیر  وجین نمایند:

 1. -    منابع لاتین، فارسی، عربی با بیش از 4 نسخه (در صورت عدم کارکرد امانت )
 2. -    کتابهای با کارکرد امانت صفر یا بسیار کم در طی 10 سال اخیر
 3. -    کتابهای منسوخ شده علمی
 4. -    کتابهایی با گذشت بیش از 15 سال از تاریخ نشر آنها که یکی از شرایط بندهای پیشین  را داشته باشند.
 5. -    منابع با وضعیت ظاهری نامناسب که ارزش صحافی ندارند.

 

ماده 14- اهدا و مبادله منابع

 1. -    متقاضیان اهدای مجموعه ها و کتابخانه های شخصی  و سازمانی می توانند درخواست خود را  به صورت  مکتوب  پس از تکمیل "فرم اهدا منابع" (افراد حقیقی و حقوقی) و تهیه و ارائه فهرست کتابها به رییس کتابخانه ارسال نمایند.
 2. -    منابع توسط کارشناسان مربوطه  با سیاست های مجموعه سازی کتابخانه مطابقت داده شده و در صورت نیاز بازدید حضوری انجام می شود.
 3. -    پس از دریافت نظرات کارشناسی ، کتابخانه نسبت به پذیرش یا رد منابع تصمیم گیری می نماید.
 4. -    کتابخانه می تواند منابعی را که مازاد تشخیص می دهد اهدا، مبادله و یا به فروش برساند.

 5- نگهداری منابع اهدایی به صورت مجموعه خاص فقط با صلاحدید رییس کتابخانه و موافقت معاونت پژوهشی دانشگاه امکان پذیر است .

 تبصره 1- اهدا، مبادله ، فروش و یا خروج کتابها و  منابع اموالی کتابخانه پس از فهرست برداری تنها با مجوز  معاونت پژوهشی دانشگاه امکان پذیر است.

 

ماده 15 - رعایت نظم و سایر مقررات

1- رعایت نظم و سکوت و کلیه شئونات اسلامی و مطالعه به صورت انفرادی در تمام نقاط کتابخانه الزامی است.

2-  استفاده کنند گان موظفند در حفظ و نگهداری از تمام امکانات کتابخانه (کتب، نشریات، میزها، صندلی ها و...) نهایت دقت را به عمل آورند.

3 - استعمال دخانیات و به همراه داشتن اطفال در محیط کتابخانه ممنوع است.

4 -آوردن هر گونه وسایل شخصی به داخل کتابخانه )بجز سالن مطالعه ( ممنوع است.  مراجعین موظفند به هنگام خروج از کتابخانه، تمامی وسایل خود را به مسئول بازبین نشان دهند.

تبصره1- آوردن چند برگ سفید A4 یا دفترچه یادداشت جهت استفاده از بخش مرجع یا پایان نامه ها بلامانع است.

5 - در صورت بروز مواردی که در آئین نامه پیش بینی نشده اند، و منجر به وارد آمدن خسارت به کتابخانه شوند، تصمیم مقتضی )تذکر شفاهی، درج در پرونده، گزارش به کمیته انضباطی، تعیین مبلغ خسارت و...) با رئیس کتابخانه خواهد بود.

6 –رعایت مفاد این آئین نامه، پس از تصویب برای کلیه استفاده کنند گان از کتابخانه اعم از اعضاء هیات علمی، کارکنان، دانشجویان و سایر مراجعان لازم الاجرا است.

 -7 هر گونه تغییر در متن این آئین نامه منوط به پیشنهاد شورای رؤسای کتابخانه ها و تصویب شورای پژوهشی دانشگاه می باشد.

 

این آیین نامه به پیشنهاد اعضای شورای روسای کتابخانه ها در 15 ماده و60 بند و16تبصره در تاریخ................................در شورای روسای کتابخانه های دانشگاه شیراز به تصویب رسید و در تاریخ ............................... در شورای پژوهشی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت.