1. صفحه نخست
  2. ساعات کار

ساعات کار

ساعت کار کتابخانه

کتابخانه دانشکده هنر و معماری در روزهای  شنبه تا چهارشنبه از ساعت  7:45 صبح الی 12 و از ساعت 13 الی 15:45 بعد از ظهر  در خدمت مراجعین محترم می باشد. سالن مطالعه این کتابخانه در روزهای یاد شده به صورت یکسره از ساعت 7:45 صبح الی 18 بعد از ظهر باز می باشد.