1. صفحه نخست
  2. سالن های مطالعه کتابخانه خوارزمی

سالن های مطالعه کتابخانه خوارزمی

سالنهای مطالعه کتابخانه:

سالن مطالعه طبقات:  طبقات 1 و 2 مخصوص آقایان

                              طبقات 3 و 5 مخصوص خانم‌ها

سالن مطالعه همکف: در دو بخش مخصوص آقایان و خانم‌ها

سالن مطالعه ورودی: در دو بخش مخصوص آقایان و خانم‌ها

 

ساعات استفاده از سالنهای مطالعه با توجه به مقاطع زمانی مختلف، متغیر است و به طور مداوم اطلاع رسانی می‌گردد.