1. صفحه نخست
  2. ساعات کاری کتابخانه خوارزمی

ساعات کاری کتابخانه خوارزمی

 ساعات استفاده از کتابخانه خوارزمی

از تاریخ  1/7/97   تا   اطلاع ثانوی

سالن مطالعه

 ورودی

سالن مطالعه طبقات

سالن مطالعه همکف

بخش پایان‌نامه

و   نشـریـات

بخش امانت کتاب

ایـام هفتـه

سالن آقایان:  8 صبح تا 22  ‌شب

سالن خانمها: 8 صبح تا 22  ‌شب

20-8

22-8

12- 8

45/15 – 13

45/15- 8

شنبه تا چهارشنبه

سالن آقایان:  8 صبح تا 22  ‌شب

سالن خانمها: 8 صبح تا 22  ‌شب

ـــــــ

22-8

ـــــــ

ــــــــ

پنجشنبه

سالن آقایان:  8 صبح تا 18  ‌شب

سالن خانمها: 8 صبح تا 18  ‌شب

ـــــــ

18-8

ـــــــ

ــــــــ

جمعه و

 روزهای تعطیل

 

  1. ورود کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز جهت استفاده از سالن مطالعه کتابخانه با ارائه کارت دانشجوئی بلامانع است.
  2. استفاده از کتابخانه مخصوص اعضاء با ارائه کارت عضویت می باشد.

  

برنامه کاری سالن های مطالعه کتابخانه با توجه به موقعیت زمانی در طول ترم، متغیر می‌باشد.