1. صفحه نخست
  2. طرح امین

طرح امین

طرح امین توافق نامه‌ای رسمی بین تعدادی کتابخانه است که بر اساس آن هر کتابخانه می‌تواند مدرک مورد نیاز کاربران خود را که در مجموعه اش موجود نیست، از طریق مجموعه کتابخانه‌های دیگر تأمین کند. تمامی کتابخانه‌های دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور می‌توانند در این طرح شرکت کنند. عضویت در این طرح دو سال است و قابل تمدید می‌باشد.کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز در راستای خدمات اطلاع رسانی جامع تر و سرویس دهی بهتر به اعضا، عضو طرح امین (امانت بین کتابخانه ای) گردیده است.
در قالب این طرح، هر مدرک مورد نیاز مراجعان اعم از کتاب ، مقاله و ... در صورت موجود نبودن در کتابخانه‌های دانشگاه شیراز و موجود بودن در کتابخانه‌های سایر دانشگاههای وابسته به طرح امین  تامین می‌گردد و از طریق بخش سفارش نشریات فارسی کتابخانه مرکزی در اختیـار مراجعان قرار می‌گیرد.
چگونگی استفاده از خدمات طرح امین
متقاضیان استفاده از خدمات طرح امین می‌بایست به کتابخانه‌‌ای که در آن عضو هستند مراجعه نموده و در صورت عضو بودن آن کتابخانه در طرح امین از طریق شخص رابط، از خدمات این طرح استفاده کنند. طرح امین (امانت بین کتابخانه ها) توافقی رسمی است بین تعدادی کتابخانه که براساس آن هر کتابخانه می‌تواند مدارک مورد نیاز کاربران خود را که هنگام درخواست در مجموعه اش موجود نیست از مجموعه دیگر کتابخانه‌ها تامین کند
این خدمات به شکل زیر ارائه می‌شود
الف : خدمات امانت: مدرک موجود در یک کتابخانه به کتابخانه دیگر امانت داده می‌شود
ب : خدمات تامین تصویر مدرک: که تصویر (کپی) مدرک موجود در یک کتابخانه برای کتابخانه دیگر تامین می‌شود
ج: خدمات تامین مدرک به صورت الکترونیکی: متن مقالات مورد نیاز از طریق رایانامه (ئی میل) دریافت گردیده و به نشانی الکترونیکی متقاضیان ارسال می‌گردد
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به عنوان هماهنگ کننده طرح این خدمات را پوشش می‌دهد و کلیه کتابخانه‌های عضو، وظیفه دارند بر اساس مقررات و ضوابطی که مرکز تعیین می‌کند عمل کنند