1. صفحه نخست
  2. طرح غدیر

طرح غدیر

 راهکار جدیدی است که برای ایجاد دسترسی مستقیم استفاده‌ کنندگان به منابع کتابخانه‌های دانشگاهی و براساس موفقیت و تجربهء حاصل از "طرح تعمیم خدمات کتابخانه‌های تخصصی به افراد غیرعضو" طراحی شده و به عنوان یک طرح دائمی به اجرا در می‌آید.

  براساس این طرح، اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از محلی که به عنوان مبدا برای آنها تعیین شده، یک کارت عضویت در طرح و تعدادی کارت امانت دریافت می‌کنند و به عضویت طرح درمی‌آیند. اعضای طرح با استفاده از کارت اول می‌توانند به همهء کتابخانه‌های زیرپوشش طرح که به نام «کتابخانه‌های مقصد» شناخته می‌شوند، مراجعه و از تمامی خدمات آنها در محل استفاده کنند و در صورت نیاز، با سپردن هر کارت امانت یک جلد کتاب را که امانت‌دادنی باشد به امانت گیرند.