1. صفحه نخست
 2. بخش سفارش منابع

بخش سفارش منابع

بخش سفارش منابع

این بخش مسئول انتخاب ، سفارش و تهیه  و فراهم آوری کتابهای فارسی ، عربی و لاتین (چاپی و الکترونیکی) می باشد که  این فرآیند به شرح زیر انجام می گیرد:

 1. -    نیاز سنجی از منابع مورد درخواست کلیه کاربران ( اعضای محترم هیات علمی ، دانشجویان و کارمندان و افرادی که به عنوان عضو آزاد از کتابخانه مرکزی استفاده می نمایند)

فرایند نیاز سنجی

 ارسال نامه اتوماسیونی درخواست منابع مورد نیاز در  شروع هر ترم تحصیلی به دانشکده ها و ارسال کاتالوگ چاپی و لوح فشرده ناشران تخصصی به  اساتید رشته های مختلف هم از طریق اتوماسیون و هم به صورت فیزیکی جهت خرید کتب از  نمایشگاه بین المللی کتاب .

 •  قرار دادن فرم سفارش منابع در بخشهای مختلف کتابخانه و مشاوره با همکاران کتابدار برای کتب مورد نیاز مراجعین  ، دریافت سفارش منابع مورد نیاز به صورت حضوری ، تلفنی ،  نرم افزار کتابخانه ، فضای مجازی و ایمیل  بخش سفارشات و کتابخانه.
 1. -    برنامه ریزی ،  تخصیص بودجه جاری بر اساس اولویت بندی و سهمیه اختصاص یافته  بخشهای مختلف دانشکده ها برای سفارشات داخلی و خارجی
 2. -    هماهنگی جلسات کمیته انتخاب منابع .
 3. -     تهیه و خرید منابع چاپی فارسی ، عربی و لاتین از طریق نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ، نمایشگاه کتب استانی ، ناشران تخصصی و سایتهای اینترنتی و کارگزاران کتاب.
 4. -    سفارش و تهیه منابع الکترونیکی لاتین در راستای اهداف کتابخانه دیجیتال .
 5. -    دریافت کتب و امور مربوط به الصاق شماره ثبت و مهمور نمودن آنها ، پرداخت فاکتور ها ، قبض اموال و ارسال به بخش فهرست نویسی .
 6. -    برگزاری نمایشگاه کتاب تازه ها در مجموعه کتابخانه .
 7. -    ارائه گزارشات لازم از خرید منابع ،  کتابها و  مجموعه های اهدایی  به مقام فوق .
 8. -    آموزش به کارورزان و دانشجویان کار دانشجویی و همکاری در ارائه کارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه و خدمات آن
 9. -    کلیه امور مربوط به تفکیک کتابهای مازاد ، وجین و تعیین وضعیت کتابهای مفقودی و تهیه آنها .

 

 بخش اهداء منابع ( ماده 14 آیین نامه کتابخانه های دانشگاه شیراز )

کتابخانه مرکزی  دانشگاه شیراز همواره با اهداء تعداد  بسیار زیاد کتابها و مجموعه های اهدایی عمومی و تخصصی  از طرف افراد حقیقی (بزرگان ایران و فارس ، اساتید و دانشجویان و ... ) ،  افراد حقوقی ( ناشران ، دانشگاهها ، نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی ) مواجه است که فرایند آن به شرح زیر می باشد:

 1. -   ارسال فهرست عناوین کتابها و مجموعه ها از طرف اهداء کننده به بخش سفارشات .
 2. -   بررسی در نرم افزار کتابخانه ، در صورت لزوم بازدید و تفکیک منابع مفید  و اعلام نتیجه به اهداء کننده حقیقی و حقوقی بر اساس آیین نامه مصوب .
 3. -   پذیرش و انجام امور منابع اهدایی مختلف بر اساس آیین نامه مصوب .
 4. -   مبادله و اهداء منابع به کتابخانه های دیگر .