1. صفحه نخست
  2. کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

واحد آموزش کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز از سال 1393 در راستای گسترش آموزش نظام­مند، افزایش دانش تخصصی به اعضا و افزایش کیفیت خدمات، مهارت آموزی و ارتقاء سطح علمی اطلاعات کاربران و دانشجویان  دانشگاه اقدامات ذیل را انجام می­دهد:

  • ایجاد تسهیلات و امکانات لازم برنامه های کمک آموزشی با دانشجویان و کاربران
  • برگزاری دوره­ های آموزش تخصصی
  • کمک به ارتقاء سطح آموزش و پژوهش در دانشگاه
  • کمک به ارتقاء سطح پژوهشی در دانشگاه
  • بهینه سازی رفتار علمی، اخلاق علمی و فعالیت های اجتماعی- علمی کاربران
  • کمک به ایجاد تفکر نوآورانه نظیر بهره گیری از توانمندیهای خدمات و منابع اطلاعاتی
  • روزآمدسازی دانش عمومی و مهارتهای نوین کاربران در راستای کار آفرینی و درآمد زایی برای کاربران و اعضاء
  • بررسی، هماهنگی و پشتیبانی از برنامه های پیشنهادی کاربران دانشگاهی در جهت بهینه سازی دوره های آموزشی
  • تشکیل جلسات پرسش و پاسخ؛

این واحد با نیاز سنجی آموزشی از کاربران دانشگاهی اقدام به طراحی و اجرای دوره ­های آموزشی در طول سال تحصیلی می نماید.

 جهت ثبت نام به قسمت آئین نامه ها و فرم ها مراجعه نمائید.