1. صفحه نخست
  2. بخش های کتابخانه خوارزمی

بخش های کتابخانه خوارزمی

مدیریت: 

خانم فاطمه فرجام  (36474615- داخلی 3201)

 

امور اداری: خانم فاطمه نوری زاده    (داخلی 3200- خط آزاد 36474615)       

شرح وظایف: مکاتبات اداری، امور حسابداری و بایگان

 

سفارشات: 

خانم محبوبه سجادی    (داخلی 3508- خط آزاد 36474615)

شرح وظایف: سفارش و خرید کتب فارسی و لاتین؛ برگزاری نمایشگاه کتاب

 

 مخزن و میز امانت:

خانم فریبا مددی نیا          (داخلی 3191)

خانم فهیمه یارمحمودی     (داخلی 3304)

شرح وظایف: امانت دادن؛ ثبت بازگشت؛ تمدید و رزرو و جستجوی کتب فارسی و لاتین در نرم افزار کتابخانه

 

پایان نامه ها و نشریات:

خانم زرتاج رجایی        (داخلی 3207)

خانم زهرا علیزاده        (داخلی 3202)

 شرح وظایف: دریافت؛ ثبت؛ ورود اطلاعات و آرشیو پایان نامه ها و نشریات فارسی و لاتین در نرم افزار کتابخانه و سرویس دهی به مراجعین

 

 پایگاههای اطلاعاتی: خانم زهرا رضازاده      (داخلی 3203)

 شرح وظایف: ورود اطلاعات کتابهای الکترونیکی در نرم افزار کتابخانه؛ سرویس دهی به مراجعین جهت جستجو در پایگاههای اطلاعاتی، سفارش مقاله، استفادهاز استانداردهای مهندسی؛ امانت لوح فشرده کتابها به اعضاء

 

عضویت و تسویه حساب: آقای داریوش راستی      (داخلی 3582)

شرح وظایف: ثبت نام و ورود اطلاعات اعضاء؛ تهیه و صدور کارت عضویت؛ امور تسویه حساب و فارغ التحصیلی، اجراه کمد به دانشجویان متقاضی

 

خدمات فنی: خانم رویا علوی زاده       (داخلی 3206)

 شرح وظایف: فهرست نویسی و ورود اطلاعات کتب فارسی و لاتین، موضوع دهی به منابع در نرم افزار کتابخانه

 

  آماده سازی: خانم فاطمه اجرایی     (داخلی 3239)

  شرح وظایف: ثبت کتب اهدایی و خریداری شده؛ آماده سازی کتب فهرست نویسی شده، امور مربوط به سالن ورزشی کتابخانه؛ برگزاری نمایشگاه کتاب

 

مسئول شبکه : آقای حسین اوجی  (داخلی 3308

      شرح وظایف: رفع اشکالات شبکه، نصب ویندوز و تعمیرات سیستم های کتابخانه