1. صفحه نخست
  2. مدیریت و کارکنان کتابخانه ملاصدرا

مدیریت و کارکنان کتابخانه ملاصدرا

نام و نام خانوادگی: بهرام خانی رباطی

مدرک تحصیلی: دکترای ریاضی

رئیس کتابخانه ملاصدرا

مرتبه علمی: استاد دانشگاه شیراز

تلفن:   32282119- 36137727-071

فکس: 32284055-071

 

 نام و نام خانوادگی: آزاده عبداله زاده                                        

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

شغل مورد تصدی: مدیر داخلی کتابخانه،سفارشات مجلات و مقالات،مسوول طرح امین و غدیر،بخش اطلاع رسانی

تلفن: 3167722-071

 

 نام و نام خانوادگی: لاله وفایی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

شغل مورد تصدی: کارشناس مسئول بخش سازماندهی و مجموعه سازی( کارشناس مسوول بخش سازماندهی منابع (فهرست نویس)و بخش آماده سازی کتاب و کارشناس مسوول بخش سفارشات)

تلفن: 36137712-071

  

نام و نام خانوادگی: مریم رحیمی

مدرک تحصیلی:کاردانی کامپیوتر

شغل مورد تصدی: کارشناس بخش پایان نامه و مرجع، مسئول دفتر

تلفن: 36137733-071

  

نام و نام خانوادگی: اکبر قربانی

مدرک تحصیلی: کارشناس  

شغل مورد تصدی:کارشناس میز امانت 

تلفن:  36137729-071

  

نام و نام خانوادگی: سیدجواد زارع

مدرک تحصیلی: کاردانی MBA

شغل مورد تصدی:کارمند میز امانت 

تلفن:  36137730-071

 

نام و نام خانوادگی: حبیب الله وفا

مدرک تحصیلی: دیپلم

شغل مورد تصدی: کارمند بخش نشریات

تلفن:  36137408-071

 

 نام و نام خانوادگی: مرعاد توکلی

مدرک تحصیلی:

شغل مورد تصدی: بازبین بخش امانت

تلفن:  36137731-071

 

نام و نام خانوادگی: فریدون گودرزی

مدرک تحصیلی: دیپلم

شغل مورد تصدی: بازبین بخش نشریات، مسوول زیراکس کتابخانه

تلفن:  36137408-071

 

 نام و نام خانوادگی: ابراهیم رشیدی

مدرک تحصیلی: دیپلم

شغل مورد تصدی:نیروی خدماتی

تلفن:  36137408-071