1. صفحه نخست
  2. بخش های کتابخانه شهید هاشمی نژاد

بخش های کتابخانه شهید هاشمی نژاد

1. فهرست نویسی: انجام کلیه مراحل فهرست نویسی و آماده سازی کتب و سایر مواد کتابخانه ای .

2. سفارشات: انجام کلیه مراحل سفارش و خرید کتب و مجلات .

3. میز امانت

4. نشریات و پایان نامه ها

5.کتابخانه دیجیتال: جمع آوری و فهرست نویسی منابع غیر چاپی کتابخانه .

6.مرکز اطلاع رسانی: پاسخگویی جهت استفاده ازمنابع کتابخانه و پایگاههای اطلاعاتی .