1. صفحه نخست
  2. خدمات کتابخانه شهید هاشمی نژاد

خدمات کتابخانه شهید هاشمی نژاد

 

1. سفارش مقاله از داخل و خارج از کشور

2. امانت بین کتابخانه های دانشگاه شیراز

3. خدمات کپی و تکثیر

4. همکاری با طرح امین و طرح غدیر