1. صفحه نخست
  2. بخش های کتابخانه شهید مفتح

بخش های کتابخانه شهید مفتح

1 - بخش نشریات چاپی انگلیسی غیر جاری

این بخش یکی از غنی ترین منابع را در خود جای داده و بخش زیادی از کتابخانه را به خود اختصاص داده. منابع این قسمت تاریخی 100 ساله دارد و شهرت کتابخانه شهید دکتر مفتح به عنوان کتابخانه جنوب کشور در زمینه منابع کشاورزی مرحون وجود این منابع است

2 مخزن کتابهای انگلیسی و فارسی

3 بخش پایان نامه های فارسی و انگلیسی مربوط به کارشناسی ارشد و دکترا

4- بخش مرجع کتابخانه

5 - بخش فهرستنویسی توصیفی و تحلیلی

6 بخش سفارشات

7 بخش آماده سازی

8 سالنهای مطالعه دانشجویان

9 بخش اتاق فکر دانشجویی