1. صفحه نخست
  2. تاریخچه کتابخانه حقوق و علوم سیاسی

تاریخچه کتابخانه حقوق و علوم سیاسی

تاریخچه

 کتابخانه تخصصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی در سال 1356 جهت ارتقای سطح علمی و رفع نیازهای تحقیقاتی اساتید، دانشجویان و محققان به ویژه حقوقدانان تاسیس گردید.

موقعیت فیزیکی این کتابخانه در ابتدای تاسیس به صورت سالنی واقع در بخش علوم دانشکده ادبیات و علوم، جهت قرائت خانه ، و یک دفتر مرکزی روبه روی بیمارستان شهید فقیهی با تعداد 500 جلد کتاب این مجموعه را تشکیل می­داد. سپس در سال 1357 کتابخانه به ساختمان دانشکده حقوق واقع در باغ گیاهشناسی ارم انتقال یافت و سال 1382 در دانشکده تازه تاسیس حقوق و علوم سیاسی واقع در پردیس ارم دانشگاه شیراز منتقل گردید.

هم اکنون این کتابخانه با منابع و پایگاههای اطلاعاتی تخصصی (کتابهای فارسی، لاتین، عربی ، کتابهای الکترونیکی، پایان نامه و مرجع)  در فضای 405 متر مربع در دانشکده حقوق و علوم سیاسی آماده خدمت رسانی به جامعه علمی می باشد .

اهداف

فراهم آوری، سازماندهی و ارائه خدمات دسترس پذیر منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز پژوهشگران، جهت پیشبرد امر آموزش و پژوهش.

هدف اصلی کتابخانه، فراهم آوردن امکان دسترسی به منابع و اطلاعات مورد نیازدر حوزه های تخصصی حقوق و علوم سیاسی می باشد. بنابراین وظایف زیر برای کتابخانه  در نظر گرفته شده است:

 •گردآوری مواد کتابخانه ای اعم از چاپی، غیرچاپی و الکترونیکی؛

 •انجام خدمات فنی ( فهرست نویسی و آماده سازی ) کلیه منابع کتابخانه.

 •راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی؛