1. صفحه نخست
  2. Experimental databases

Experimental databases

 

Demo Databases

 

Database name

 

Coverage

Access status

 

 SciFinder

Article

Chemistry

Inactive

 

MethodsNow

Article

Chemistry

Inactive

 

ASME

Article

Mechanical Engineering Sciences

Inactive

 

CAMBRIDGE University Press

Article

General

Inactive

 

CAB Abstracts + Full Text

Article

Agricultural Science

Inactive

 

Crop Protection Compendium

Article

Agricultural Science

Inactive

 

Animal Health and Production Compendium

Article

Agricultural Science

Inactive

 

Forestry Compendium

Article

Agricultural Science

Inactive

 

Aquaculture Compendium

Article

Agricultural Science

Inactive

 

Horticulture Compendium

Article

Agricultural Science

Inactive

 

Reaxys

Article

Chemical science

Inactive

 

Web of knowledge

Article

All topics

Inactive

 

Emerald

Article

 

Inactive

 

Proquest

Article and thesis

All topics

Inactive

 

"Ebrary "Proquest

book

All topics

Inactive

 

 MegaPaper

Article

All topics

Inactive

 

Access to Islamic Encyclopedia

Reference

Human and Islamic Sciences

Inactive

 

Online Encyclopedia of the Qur'an

Reference

Human and Islamic Sciences

Inactive

 

Index Islamicus Online

Reference

Human and Islamic Sciences

Inactive

 

World Reglion Database

Books and articles

Human and Islamic Sciences

Inactive

 

Online access to ebooks

Book

All topics

Inactive

 

Latin e-books collection

Book

All topics

Inactive

 

Regional Center Databases

Article

All topics

Inactive