1. صفحه نخست
  2. درخواست سفارش و تهیه منابع

درخواست سفارش و تهیه منابع

اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی می‌توانند فرم ذیل را انتخاب و ارسال کنند و به بخش سفارش مدرک، درخواست کتاب‌ لاتین و فارسی خود را مطرح کنند.  تلاش می‌شود کتب فارسی درخواستی هر دو ماه یک بار خریداری شوند.

بر چسب ها: