1. صفحه نخست
  2. دسترسی به پایان نامه های دانشگاه شیراز

دسترسی به پایان نامه های دانشگاه شیراز

به اطلاع کاربران عزیز می رساند که 25 صفحه اول پایان نامه های دانشگاه شیراز در نرم افزار آذرسا Azarsa.shirazu.ac.ir قابل نمایش است. چنانچه کاربران عزیز به صفحات بیشتری نیاز دارند می توانند حداکثر 20 صفحه و به ازاء هر صفحه مبلغ 2000 ریال به شماره حساب 3328146476 به نام کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز نزد بانک ملت پرداخت و رسید آن را به همراه محدوه صفحات درخواستی به آدرس ایمیل maryam.pasalari@yahoo.com  ارسال نمایند.