1. صفحه نخست
  2. راه اندازی پیک کتاب مربوط به اساتید محترم دانشگاه

راه اندازی پیک کتاب مربوط به اساتید محترم دانشگاه

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه در راستای رفاه و بهبود خدمات به اعضای هیات علمی، پیک اطلاع رسانی راه اندازی نموده است. 

براساس این طرح کلیه اعضاء هیات علمی می توانند به صورت غیر حضوری اطلاعات و منابع مورد درخواست خود را از طریق شماره های داخلی 4312- 4314 سفارش و در دفتر کار و یا توسط نماینده خود دریافت نمایند.