1. صفحه نخست
  2. راه اندازی تلفن گویا در کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز

راه اندازی تلفن گویا در کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز

 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز در راستای ارائه خدمات بهتر به کاربران، سامانه تلفن گویای گویای 2020  راه اندازی نموده است. 

از قابلیت های این سامانه ارائه خدمات 24 ساعته به کاربران، ضبط مکالمات و ارسال به کارشناس مربوطه جهت پیگیری آن و پاسخ به پیامهای صوتی کاربران است.

  

 

 

تصاویر مرتبط

  • تصویر شماره یک
  • تصویر شماره دو
  • تصویر شماره سه
  • تصویر شماره 4
  • تصویر شماره 5
  • تصویر شماره 6