1. صفحه نخست
  2. کتابخانه ملاصدرا (علوم)

درباره کتابخانه ملاصدرا (علوم)

  کتابخانه ملاصدرا در دانشکده علوم دانشگاه شیراز واقع شده است که بنام فیلسوف الهی قرن یازدهم، مرحوم صدرالمتالهین (ملاصدرا ) نام گذاری گردیده است و قبل از آن نیز به کتابخانه علم و هنر معروف بوده است.

 

کتابخانه ملاصدرا (علوم)